Indigo on Yellow Cotton

2014
Indigo Nui Shibori on Yellow Cotton
Thumb 06indigo on yellow cotton